Het CBR heeft besloten dat kandidaten vanaf 1 november 2017 zelf hun medische ‘gezondheidsverklaring’ in moeten dienen via mijn CBR met behulp van hun DigiD. De reden hiervoor is privacy, omdat het om gevoelige medische gegevens gaat. Tot nog toe mocht de rijschool deze gegevens voor de kandidaat indienen, zij kregen daar echter ook inzage mee in de daarop vermelde medische gegevens van de kandidaat. Daarnaast geeft het CBR aan dat de kans op fouten kleiner wordt als de kandidaat deze verklaring zelf indient.

Belangrijk is dat de kandidaat tijdig de gezondheidsverklaring indient zodat er geen vertraging ontstaat bij het reserveren van een praktijkexamen. Het is slim is om dit gelijktijdig te doen met het machtigen van de rijschool aan het begin van de opleiding. Klik hier voor meer informatie over het machtigen van de rijschool. Het CBR geeft aan dat er geen vertraging ontstaat indien de kandidaat alle vragen met nee kan beantwoorden. Indien er vragen met ja worden beantwoord treedt er wel vertraging op in het traject, echter dat is tot nog toe ook het geval. Als je nadere informatie wenst kun je contact met ons opnemen.